Projekt EPI BOGUCHWAŁA powstał dzięki nowemu działaniu „Współpraca” objętego programem PROW na lata 2014-2020, zmierzającego do tworzenia grup operacyjnych na rzecz innowacji – EPI (European Partners for Innovation), które mają prowadzić do opracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

Ogólnym celem europejskich partnerstw innowacyjnych jest stymulowanie rozwoju gospodarczego i modernizacji w kluczowych sektorach i rynkach.

EPI skupia podmioty (rolnicy, doradcy, naukowcy, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe) tworząc grupy operacyjne, w których eksperci z różnych dziedzin związanych z rolnictwem współpracują ze sobą, aby rozwiązywać problemy, tworzyć możliwości i rozwiązania dla rolników UE.

Nasza grupa operacyjna EPI-BOGUCHWAŁA została zawiązana Umową Grupy Operacyjnej zawartej dnia 17 lipca 2017 roku w Boguchwale i składa się z ośmiu członków:
- Lidera grupy: Anety Haby, reprezentującej Gospodarstwo Ogrodnicze Aneta Haba
- Grupy doradczej: ALINEX, Alicja Brdyś
- Instytucji naukowej InHort Instytut Ogrodnictwa ze Skierniewic
- Lokalnej grupy działania TRYGON – Rozwój i Innowacja
- Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Kompanija”
- Przedsiębiorcy: firmy florystycznej Agnes
- Rolników: Gospodarstwo Ogrodnicze Haba Stanisław
- oraz Gospodarstwo Ogrodnicze Paweł Haba

Celem projektu – działania powstałej grupy operacyjnej jest wdrożenie innowacyjności procesowej, technologicznej i marketingowej związanej z uprawą róż w gospodarstwie ogrodniczym w Boguchwale. Zakres prac związanych z projektem jest dość szeroki, obejmuje zarówno modernizację gospodarstwa ogrodniczego jak i przeprowadzenie szereg badań w obiekcie szklarniowym i na roślinach. Projekt, poza pogłębieniem badań nad innowacyjną metodą uprawy i ich upowszechnianiem, będzie początkiem szerszego wdrażania tych innowacji oraz wymiany informacji środowiska naukowego z praktyką.