Lista zwycięzców I edycji programu EPI Działanie współpraca z kraju

Znak sprawy: DDD.WOP.6509.1.2018.DA

Lista zwycięzców I edycji programu EPI Działanie współpraca z województwa Mazowieckiego

Znak sprawy: DDD.WOP.6509.1.2018.DA

Projekty z I edycji EPI